Thẻ: Rubik gương

Rubik gương (mirror) là một trong những loại rubik tồn tại trên thế giới. Các loại rubik này đều có đặc điểm chung là các bề mặt đều có một màu đồng nhất trong khi giải và không bị biến dạng khi xoay chuyển. Tuy nhiên, ngoại trừ các loại rubik bị biến thể như […]